Acadèmic de Numero
M. Il·tre. D. Jacint Corbella i Corbella

Doctor en medicina per la Universitat de Barcelona (1965), catedràtic de Medicina Legal (1975-1988) i de Toxicologia (des del 1988) de la Facultat de Medicina de la Universitat de Barcelona (UB), de la qual ha estat degà. Cap del Servei de Toxicologia de l’Hospital Clínic de Barcelona. Membre numerari de la Reial Acadèmia de Medicina de Catalunya. Director de Gimbernat: Revista Catalana d’Història de la Medicina i de la Ciència i del Seminari Pere Mata de la UB, que ha publicat noranta monografies sobre temes de medicina legal, toxicologia i història de la medicina.

Autor o coautor, entre altres, dels llibres Intoxication au thallium (París, 1972), Diccionari biogràfic de metges catalans (1981-1983, 3 v.), Bibliografia històrica de la sanitat catalana (1992-1998, 2 v.) i Història de la toxicologia (1998). Coautor de més de cent cinquanta treballs en revistes internacionals.

Les línies de recerca en què treballa són les següents: contaminació alimentària i impregnació humana per hidrocarburs clorats i per metalls, responsabilitat sanitària i història de la medicina catalana. Acadèmic numerari de la Acadèmia de Cienciès Veterinàries de Catalunya