Acadèmic de Numero
M. Il·tre. D. Mateu Torrent Molleví

Perarnola (Lleida) 1921. Veterinari de la promoció 1941-46 de la Facultat de Veterinaria de Saragossa. Veterinari Titular per oposició amb el nº 3 de la promoció del 1947. Diplomat de Sanitat a Barcelona l'any 1952

Cap de la Secció Técnica de 1955 a 1967 de la Junta del Col legi Oficial de Lleida. Professor de Zootecnia a l'Escola S. d'Enginyers Agronoms de Lleida (1975-86). Oficial de la "Orden Civil de Mérito Agricola", atorgat pel Ministerio de Agricultura. Encomienda de la "Orden Civil de Sanidad", atorgada pel Ministerio de Sanidad. Diplomado en Gestión de Empresas Agrarias (Valladolid) al 1965

Obtenció del grau de Doctor en Veterinaria el 3 de juny de 1971. Guardó al Merit Agricola, concedit per la Generalitat de Catalunya l'any 1985
Medalla del Treball Francesc Macla l'any 2000. Oblenció del promi "Millor llibre Agricola de l'any 1980, atorgat per Fira de Lleida

Autor dels llibres
Ganado Asnal y Ganado Mular; Bovinotecnia Lechera; La Vaca Lechera y el Ternero de Carne; Zootecnia Básica Aplicada; La Oveja y sus producciones. A més, varies Monografies i algún Fullet Divulgatiu.