· Consell Interacàdemic

· Consell de Col·legis Veterinaris

· Col·legis Oficials

· Acadèmias de Veterinaria

· Facultats de Veterinaria

· Entitats

· Acadèmias Iberoamericanes

Reial Acadèmia de Bones Lletres de Barcelona
www.boneslletres.cat

Reial Acadèmia de Ciències i Arts de Barcelona
www.racab.es

Reial Acadèmia de Medicina de Catalunya
www.ramc.cat

Reial Acadèmia Catalana de Belles Arts de Sant Jordi
www.racba.org

Acadèmia de Jurisprudència i Legislació de Catalunya
www.ajilc.cat

Institut d’Estudis Catalans
www.iec.cat

Reial Acadèmia de Doctors
https://raed.academy/

Reial Acadèmia de Ciències Econòmiques i Financeres
www.racef.es

Reial Acadèmia de Farmàcia de Catalunya
www.rafc.cat

Acadèmia de Ciències Veterinàries de Catalunya
www.acvc.cat