Acadèmic de Numero
  M. Il·tre. D. Josep M. Aymerich i Baqués

  Veterinari del Estat del Cós Nacional. Diplomat en Sanitat, en Economia Agropecuaria i en Industries de la Carn. Especialista en I.A. i en Reproducció Animal Professor Titular de Zootecnia al Institut de Bell-lloc del Pla Girona 1970/1974.

  Llocs de treball

  Veterinari Col·laborador en la Lluita contra la PPA, Tuberculosis, Brucel·losis i Mastitis subcliniques bovines, Hipodermosis i altres, Membre de la Comissió de compres de bestiar friso al estranger 1964/1975. Qualificador de bestia friso 1964/1974. De 1975/1985 Jefe de Producción Animal de Lleida i de Tarragona 1981/1982. Vocal en les Zones d'Ordenació de Les Garrigues, Pallars, Solsones i Segarra, de la Junta Provincial de Foment Pecuari, de la Cria Cavallar de Lleida i Tarragona i de la Comissió del Reglament de Industries Molestes, Insalubres i Perilloses. Jefe de la Inspección Territorial de Sanidad Animal en Catalunya 1985/1996. Vocal de la Delegació Espanyola en les reunions del Conveni Hispano-Frances d'Higiene i Sanitat Animal, en la actualitat Membre Permanent. Expert del Consell a Brucel·les sobre diverses Directives, Decisions i Reglaments 1986/1992.

  Publicacions i altres

  Ponent a Mallorca (1971) "Patologia de la Reproducció ovina", a Girona (1975) "Brucel·losis", a Barcelona (1974) "El Ganado Porcino en Lérida, su problemática", (1988) " La Veterinaria en el Mercat Comú", (2006) "Els Veterinaris Sanitat i Producció Animal i Salut Publica", Membre de diversos tribunals d'oposicions. Membre de la Junta del COVGi. President del COVLL, Consejero del CGCVE, Conseller del CGCVC. Col legiat d'Honor de COVB. Medalla de Plata del Cos Nacional i Encomienda de Número del Mérito Agrario. Academic Numerari de ACVC.