Acadèmic de Numero
M. Il·tre. D. Gerardo Caja

Arnedo (La Rioja, 1950), és Catedràtic de Producció Animal en la Facultat de Veterinària de la Universitat Autònoma de Barcelona (Bellaterra) on realitza tasques de docència i recerca des de 1985 fins a l'actualitat.

Graduat com a Enginyer Agrònom (especialitat de *Zootecnia, 1972) i Dr. en Nutrició de Remugants per la Universitat Politècnica de Madrid (1975). Va desenvolupar ensenyament i recerca prèvies en la Univ. Politècnica de Madrid (1972-78) i la Univ. Politècnica de València (1978-85).

Ha realitzat estades de recerca en el Regne Unit (Univ. Nottingham), França (INRA Theix) i EE.UU (Univ. Minnesotta-St. Paul, Univ. Wisconsin-Madison i Univ. Califòrnia-Davis), Dinamarca (Univ. Copenhaguen), Nova Zelanda (AgResearch) i Aràbia Saudita (King Saud*University).

Va ser triat membre de l'Acadèmia Catalana de Ciències Veterinàries en 2005 i premiat amb el International Dairy Production Award de la American Dairy Science Association (ADSA) en 2006.

Les seves principals àrees de recerca són la producció de remugants lleters, incloent aspectes de fisiologia de la lactació i nutrició, i la identificació electrònica de bestiar en els quals ha dirigit 45 de tesis doctorals i de mestratge, i publicat mes de 300 treballs científics i de divulgació, així com 11 patents internacionals. També ha participat en diferents projectes de cooperació i desenvolupament i dut a terme tasques d'assessorament a companyies públiques, privades i organitzacions governamentals (Ministeri d'Agricultura, Comissió Europea, FAO).