Acadèmic de Numero
M. Il·tre. Dña. Mª de los Angeles Calvo Torras

Llicenciada i Doctor en Farmàcia per la UB. Premi extraordinari de Llicenciatura. Llicenciada i Doctor en Veterinària per la UCM. Diplomada en Sanitat i Especialista en Microbiologia i Parasitologia.

Catedràtica de Sanitat Animal des de 1985, desenvolupant actualment la seva activitat docent en la Facultat de Veterinària de la UAB. Ha estat Membre del SCAN (2000- 2003), sent en l'actualitat Expert de la CE. Ha publicat més de dos-cents cinquanta treballs de recerca, havent presentat més de tres-centes comunicacions com convidat o com a assistent a Congressos de la seva especialitat. Ha col·laborat en llibres de la seva especialitat, redactant diversos capítols. Ha dirigit trenta-sis tesines entre les de master i llicenciatura i quinze tesis doctorals. Investigador col·laborador o principal en diversos projectes de contingut microbiològic concedits per la CAICYT, la CIRIT i la UNION EUROPEA.

Ha rebut dotze premis relacionats amb la seva labor investigadora. Ha estat Vice-Degà i Degà de la Facultat de Veterinària de la Universitat Autònoma de Barcelona. És Acadèmic Numerari de: R. A. de Medicina de Catalunya, R. A. de Doctors de Madrid, Acadèmia de Ciències Veterinàries de Catalunya, R. A. de Doctors de Catalunya. R. A. de Farmàcia de Catalunya, Acadèmic corresponent de: R. A. de Medicina de Madrid, Acadèmia Nacional de Medicina de Mèxic, Membre del: Inst. Metge-Farmacèutic de Catalunya, Societat Argentina de Veterinària i Confraria Internacional d'Investigadors de Toledo.

En l'actualitat és Secretari General de la Reial Acadèmia de Doctors de Catalunya i de l'Acadèmia de Ciències Veterinàries de Catalunya així com President de la Secció II de la *Reial Acadèmia de Farmàcia de Catalunya.