Acadèmic de Numero
M. Il·tre. D. Javier de Benito Langa

Llicenciat en Veterinària Universitat de Zaragoza (1982). Grau de Llicenciatura Universitat de Zaragoza (1982). Doctor en Veterinària per la Universitat Autònoma de Barcelo. Diplomat en Cirurgia Aplicada i Experimental. Zaragoza (1982). Diplomat en Microbiologia i Inmunologia Escola de Sanitat MISACO Madrid (1986)

Técnic Superior Veterinari del Excm. Ajuntament de Barcelona (1983). Inspector de Sanitat de l’Agéncia de Salut Pública de Barcelona (2000). Profesor Associat de la Facultat de Veterinària de la Universitat Autònoma Barcelona (1992). Departament Ciencia Animal i dels Aliments. Academia de Ciències Veterinàries de Catalunya

Acadèmic de número (15) de l’Acadèmia de Ciències Vterinàries de Catalunya (1996). Membre de la Junta de Govern de l’ACVC com Vicesecretari de l’Acadèmia de Ciències Veterinàries de Catalunya i Secretari General de l’ACVC (1998-2002-2006).

Recerca i Docència
Investigador en linees de patògens emergents (ECVT) proyectes FIS (2000). Tuberculosi, Anatomopatología equina i altres malalties emergents en salud publica veterinària. Membre de grup d’investigació del Institut de Recerca Hospital de Sant Pau (2010)

Investigador en proyecto CIBERESP Estructures estables de recerca cooperativa. Epidemiologia i Salut Publica. Ministeri Sanitat i Consum 2006 – 2010. Membre del Grup de Recerca i Docència de l’Agència de Salut Pública de Barcelona. Professor de Masters i Postgraus de Salut Publica (Dret de la Qualitat i Seguretat Alimentària de la UAB). Escola de Prevenció i Seguretat Integral. Master en Seguridad Alimentaria. Master Internacional de dirección de industrias agroalimentarias y exportació.

Diferents publicacions, articles, posters, presentaciuons, capítols relacionats amb la seguretat alimentaria i la inspecció així com diferents reconeixements i premis pel que fa a la recerca, publicacions i docència d’aspectes clínics, d’inspecció i control sanitària i seguretat alimentària. Formació de professionals de l’alimentació i técnics. Membre de juntes de diferents associacions professionals veterinàries.