Acadèmic de Numero
M. Il·tre. D. Angel Lázaro i Porta

Nascut a El Prat de Llobregat l’any 1933. Llicenciat en Veterinària per la Universitat de Saragossa amb la qualificació d’Excel-lent i Premi Extraordinari (1955). Ingressa per oposició al Cos de Veterinària Militar (1956). Diplomat en llengua anglesa per l’ Escola d’ Idiomes Moderns de la Universitat de Barcelona amb la qualificació d’Excel-lent (1963). Llicenciat en Farmàcia per la Facultat de Farmàcia de la Universitat de Barcelona amb la qualificació de Notable (1965). Doctor en Veterinària per la Universitat de Saragossa amb la tesi “Bases químico-farmacológicas de la terapéutica antibiótica contra las mastitis por vía sistémica. Tropismo mamario de los ésteres dialquilamínicos de los antibióticos betaláctamicos”, que obté la qualificació d’Excel-lent i Cum Laude (1973).

El Dr. Lázaro ha estat membre de la antiga Acadèmia de Ciències Veterinàries de Barcelona, havent ocupat el càrrec de Secretari General d’aquesta Institució durant el cuatrieni 1968-1972. És Acadèmic de número de l’actual Acadèmia de Ciències Veterinàries de Catalunya, havent ingressat com a tal amb la lectura del seu discurs “ Farmacologia Clínica Porcina: Aspectes diferencials” (2004).

El 4 de desembre d’any 1979 prenía possessió com a corresponent de la Reial Acadèmia de Farmàcia de Catalunya versant el seu discurs reglamentari sobre “La Industria Farmacéutica Española ante la perspectiva de la Investigación”. Va ser proposat com a numerari d’aquesta Reial Acadèmia pels Acadèmics Drs. F.Puchal , J. Bech i C. de la Torre, acceptant el seu nomenament amb data 20 de novembre de l’any 2000,i llegint el seu discurs d’ingrés el 11 de març de l’any 2002 sobre el tema “ Farmacologia Clínica Comparada. Ús racional dels fàrmacs veterinaris”.

Ha estat, durant molts anys, director i redactor únic de la revista científica de publicació mensual “Veterin-Extracta”, dirigida a tots els professionals veterinaris espanyols, i ha publicat nombrosos articles científics a les principals revistes professionals espanyoles i estrangeres. Es autor en col-laboració del llibre “Prontuario Avícola” i traductor de l’anglès al castellà de diversos llibres de patologia i nutrició veterinàries. Ha estat ponent a congressos nacionals i internacionals i conferenciant assidu sobre temes científics veterinaris i farmacèutics per tota la geografia nacional i a l’estranger. Durant la seva llarga etapa professional a la Indústria Farmacèutica ha ocupat diversos càrrecs tècnics i d’alta direcció i ha figurat, en col-laboració, com a inventor de diverses patents nacionals i estrangeres sobre productes farmacèutics.