Acadèmic de Numero
Excmo. Dr. Josep Llupià i Mas

Martorell 1949. Estudià Ciències Veterinàries 1968-1973 a la Universitat Complutense de Madrid i on es doctorà l’any 1982.

Ha desenvolupat la seva tasca professional des de 1975 fins el 2009 com a farmacòleg en el departament de recerca dels Laboratoris Almirall. En el curs d’aquesta activitat ha fet estades als departaments d’immunologia a l’Hospital General de Southampton; a l’Hospital de Hammersmith, Londres i en els Laboratoris Pfizer, Sandwich, Regne Unit.

El seu camp d’estudi ha estat els mediadors cel·lulars en processos al·lèrgics i inflamatoris i l’acció de noves substàncies en mètodes farmacològics funcionals; Contribuint en el descobriment d’almagat, cleboprida, cinitaprida, ebastina, piketoprofè i l’aclidini.

Ha participat en 34 congressos nacionals i internacionals. És autor o coautor de 53 treballs científics que han estat publicats en revistes especialitzades o presentats a congressos. Ha impartit cursos i conferències sobre el sistema respiratori i immunofarmacologia a l’àmbit universitari. Ha revisat originals de les revistes British Journal of Pharmacology i Inflammation Research.

President de l’Acadèmia de Ciències Veterinàries de Catalunya des de 1996.