Acadèmic de Numero
M. Il·tre. D. Manel López Béjar

Nascut a Barcelona (1967) passant la infantesa i joventut a Les Garrigues i Vilanova i la Geltrú. Llicenciat (1990) i Doctor (1995) en Veterinària per la Universitat Autònoma de Barcelona. Inicis de dedicació professional a la reproducció en vaquí de llet. A nivell científic, les línies de recerca desenvolupades han estat la criconservació d’embrions i gàmetes, infertilitat masculina i femenina, efectes medioambientals sobre gàmetes i reproducció, incloent l’espècie humana, així com biologia de la reproducció en animals salvatges i conservació de la biodiversitat.

És autor de més de 100 articles científics en revistes indexades i més de 150 aportacions a congressos científics, participant en més de 25 projectes de recerca competitiva, diversos d’ells internacionals. Ha estat becari postdoctoral Marie Curie a la Universitat de Nottingham (UK) durant 2 anys fent recerca sobre la interrelació entre nutrició i fertilitat i ha realitzat estades de recerca postdoctoral a la estació de Nouzilly del INRA (França) fent recerca sobre fisiologia de la reproducció i reproducció assistida i a diverses universitats del Brasil fent recerca sobre conservació de la biodiversitat.

Ha estat director de 10 tesis doctorals i en dirigeix 4 més en l’actualitat. Ha participat en activitats de formació científica en zones geogràfiques en desenvolupament i emergents com Perú, Nicaragua i Brasil. En gestió universitària ha estat subdirector (4 anys) i director (2005-2008) del Departament de Sanitat i d’Anatomia Animals, Degà de la Facultat de Veterinària (2008-2011) i vice-rector d’investigació (2011-2012) a la Universitat Autònoma de Barcelona. Ha estat organitzador del Primer Fòrum d’Innovació Biomèdica UAB-CEI (2011) i del First Workshop on Nanomedicine UAB-CEI (2012).

Durant els anys 2011 i 2012 ha estat Patró de les Fundacions dels següents instituts de recerca: Vall d’Hebron, Sant Pau, Germans Trias i Pujol, Parc Taulí, BIOCAT, PRBB, IMIM, CMRB, CRESA, FUAB, Josep Laporte, Josep Carreras contra la Leucemia, IDIAP Jordi Gol, entre d’altres. Membre de la Comissió d’investigació del Consell Interuniversitari de Catalunya (2011-12). Membre de la Comissió Científica del Parc Zoòlogic de Barcelona.