Acadèmic de Numero
M. Il·tre. Dña. Mª Teresa Mora Ventura

Nascuda a Sant Celoni. Llicenciada en Veterinària per la Universitat de Còrdova (1975) i Doctora en Veterinària per la mateixa Universitat (1979). Becaria post-doctoral de 1979 a 1981 a la Universitat de Nancy (Franca). Diploma especial de “Microbiologia dels productes alimentosos” de l’Institut Pasteur de Lille i l’Escola de Veterinària de Paris ( 1980). Diplomada en Sanitat 1983.

Col·laborador Tècnic i Cap de Secció de control d’aliments d’origen animal (1982-1986). del Dep. de Sanitat i S. S. de la Generalitat de Catalunya. Des de 1994, Catedràtica d’Higiene i Inspecció dels Aliments a la Facultat de Veterinària de la UAB. Directora de varies Tesis Doctorals y coautora de diversos treballs científics en revistes internacionals i nacionals.

Encomienda de la Orden Civil de Sanitat (1997). Acadèmica de la Acadèmia de Ciències Veterinàries de Catalunya (2000). Presidenta del Col.legi oficial de veterinaris de Barcelona (2008)