Acadèmic de Numero
M. Il·tre. D. Joan Nogareda i Gifre

Nascut al Desembre de 1934. Llicenciat en Ciències Químiques per la Universitat de Barcelona. Llicenciat en Farmàcia per la Universitat de Madrid. Llicenciat en Veterinària per la Universitat de Madrid.

Director de Marketing de Laboratorios Sobrino, S.A. 1964-1971. Refundador de Laboratorios Hipra, S.A. a Girona l’any 1971. Conseller Delegat i Director General Tècnic de Laboratorios Hipra, S.A. 1971-1991. President del Consell d’Administració de Laboratorios Hipra, S.A. 1991-2007. President Honorífic del Consell d’Administració de Laboratorios Hipra, S.A. del 2007 fins a l’actualitat.

Secretari i fundador de l’Associació ANAPORC. Secretari General de la International Pig Veterinary Society (IPVS) 1986-1988. President del Comitè de Jornades Tècniques i Symposiums d’EXPOAVIGA fins al 2001.

El 1984 propicia la primera edició de la Guia de Productes Zoosanitaris de Veterindustria, responsabilitzant-se de la revisió tècnica de les 5 edicions posteriors. Participació en Congressos, Symposiums i Seminaris tècnics, tant a nivell nacional com internacional.