Acadèmic de Numero
M. Il·tre. Dra. Teresa Rigau Mas

Nascuda a Tarragona. Facultat de Veterinària de la Universitat de Saragossa (1974-1979). Becària de la Deustcher Akademischer Austausch Dients (DAAD), a la Unitat d’Obstetrícia i Ginecologia del boví de l’Escola Superior de Medicina Veterinària de Hannover. Tesi doctoral defensada a Hannover el juny de 1982 i homologada per la Universitat de Saragossa al 1986. En tornar a Catalunya, vaig treballar dos anys a la Cooperativa Agrària Comarcal “Plana de Vic” a Vic, como a veterinària clínica del bestiar boví i porcí. Un greu accident va implicar un canvi a la meva vida professional. Incorporació al 1986, com a professora responsable de la Unitat de Reproducció a l’acabada de crear Facultat de Veterinària de la Universitat Autònoma de Barcelona (UAB) on continuo a data d’avui.

Veterinaria responsable de la patologia clinica de la granja de la Facultat. Participació en vint i dos projectes d’investigació, essent investigadora principal en quatre projectes. La meva participació en la majoria dels projectes té relació amb el metabolisme i la conservació del semen de les diferents espècies domèstiques. Responsable de quatre convenis I+D amb empreses del sector agropecuari i farmacèutic. El conveni entre la UAB, la Universitat de Girona i l’empresa Semen Cardona S.L. va merèixer a l’any 2003, el premi a la Millor col·laboració entre Universitat i Empresa, atorgat per l’Associació de Petites i Mitjanes Empreses de Catalunya (PIMES-Sefes). Fruit d’aquests projectes i convenis són les tres tesis doctorals dirigides i dues en curs i la majoria de les quaranta-cinc publicacions indexades, així com les múltiples presentacions a congressos nacionals i internacionals. Tanmateix, he participat en l’organització de diversos Cursos i Congressos tant nacionals com estrangers.

Responsable del Servei de Reproducció de la secció de petits animals de l’Hospital Clínic de la UAB des de la seva fundació. Diplomada fundadora del Col·legi Europeu de Reproducció Animal (ECAR) i responsable de la formació de residents que volen ser diplomats per la ECAR. Membre del Claustre de la Universitat. Vicedegana de Docència de 1990 al 1992. Actualment, Coordinadora de Relacions Institucionals de la facultat i responsable dels programes d’intercanvi dels estudiants i els docents. Responsable d’un projecte per a la instal·lació d’una petita granja porcina, per una associació de dones viudes d’Ouagadougou (Burkina Faso). Membre de múltiples associacions professionals tant nacionals com estrangeres. Membre de l’Acadèmia de Ciències Veterinàries de Catalunya des del 1990, ocupant en aquest moment, el carrer de tresorera. Membre de la Junta de Govern del Col·legi Oficial de Veterinaris de Barcelona, durant vuit anys, essent encara representant del COVB en el Consell de Col·legis Veterinaris de Catalunya.