Acadèmic de Numero
M. Il·tre. D. Bernat Serdà Bertràn

Llicenciat en Veterinària per la Facultat de Veterinària de Saragossa. Es Diplomat en Sanitat des de 1977, i especialista en Inseminació Artificial Ramadera des del 1979. Actualment es president del Col·legi de Veterinaris de Girona des del any 2002 i vicepresident del Consell de Col·legis Veterinaris de Catalunya. Cursa el Batxillerat a La Salle Bonanova de Barcelona. El 1966 es matricula a la Facultat de Veterinària de Saragossa. Obté la llicenciatura el 1972, última promoció del pla de sis anys. Treballa durant tres anys a l’empresa privada. El 1975 aprova les oposicions al “Cuerpo de Veterinarios Titulares”. El 1978 se li dona un destí provisional a Girona i el 1980 obté en propietat una plaça en propietat a la Jefatura Provincial de Ganaderia després Servei de Ramaderia de la Generalitat. El 1990 obté per concurs una plac;a com a coordinador deis serveis comarcals del Departament de Salut al Pla de I’Estany. Ha assistit a nombrosos cursos de formació i congressos i escrit diversos treballs sobre zoonosis, la raça de les Alberes, la PPA . Es jubila l’any 2010 amb 35 anys de servei a I’Administració.