Acadèmic de Numero
M. Il·tre. D. Alexandre Tarragò i Riverola

Barcelona 1949. Llicenciat en Veterinària, el 1975, per la Facultat de Veterinària, de la Universitat Complutense de Madrid. Diplomat en medecina general i analítica clínica per la Facultat de Veterinària, UCM. Diplomat en Oftalmologia per la Universitat Autònoma de Barcelona, Facultat de Veterinària. Especialitzat en ortopèdia i traumatologia a Toulousse, Lyon, Bordeaux i Paris (França), Verona (Itàlia). Secretari adjunt d`AVEPA de 1982 a 1988. Codirector de la revista AVEPA del numero 0 al 20. Director de la revista “AVEPA actualitat” durant cinc anys.

Responsable de la Secció de petits animals de l’Acadèmia de Ciències Veterinàries de Catalunya durant sis anys, durant la presidència del Dr. Miquel Luera. Acadèmic de nombre de L’Acadèmia de Ciències Veterinàries de Catalunya. Acadèmic numerari de la Real Acadèmia de Medecina de Barcelona. Acadèmic numerari de La Academia de cirujanos veterinarios México. Fundador de la Clínica Veterinària Sagrada Família de Barcelona, l’any 1982.

Membre fundador de:
GEVO grup espanyol de veterinaris ortopèdics. ESVOT european society veterinary ortopahedic and traumathology. SETOV societat espanyola traumatologia i ortopèdia veterinària. SEFEX societat espanyola de fixació externa. IVOT institut veterinari d’ortopèdia i traumatologia. Patró de la Fundació Garcia Cugat.

Ha publicat articles de la seva especialitat en revistes nacionals i estrangeres. Autor del llibre “Estudio biomecánico del movimiento del gato y problemas óseos". Ha donat xerrades i cursos a Espanya, Portugal, França, Itàlia, Xile, Mèxic i Cuba. Actualment es dedica a l’Artroscòpia, a la ortopèdia i traumatologia, cirurgia de mínima invasió, i a la recerca de las lesions del cartílag articular.